Na tejto stránke sa používajú COOKIES. Viac informácií nájdete na: Cookies

load

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar
yesno
Dôvod odstúpenia od zmluvy

(informácia neovplyvní odstúpenie od zmluvy, je len pre našu potrebu.)

yesno
Informácie o objednávke
yesno
yesno
yesno
kontaktné údaje
yesno
yesno
Adresa spotrebiteľa
yesno
yesno
a yesno
yesno
yesno
Bankové spojenie
yesno
yesno

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Kópia vašich odpovedí bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári.

EUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 7
036 01 Martin
IČO: 36395994
IČ DPH: SK2020121499
tel.: 043 / 4224 771