Acer na ceste k 50. výročiu

Acer na ceste k 50. výročiu

Konzistentná stratégia s výhľadom do budúcnosti

KĽÚČOVÉ BODY

  • Dlhodobá stratégia založená na plno nepriamom obchodnom modeli, komplexnom portfóliu, oceňovaných službách a jednoduchých, ale účinných predajných nástrojoch.
  • Na prahu 50. výročia založenia spoločnosti Acer neustále prispôsobujeme a rozširujeme svoju ponuku, aby sme poskytli bezpečný základ pre rast podnikania našich zákazníkov.