Odolné notebooky ACER s MIL-STD-810g

Čo všetko musia zvládnuť
odolné notebooky ACER
s certifikáciou MIL-STD-810

Záväzok spoločnosti Acer voči vášmu podnikania začína skôr, než otvoríte balenie s produktom. ACER tetsuje svoje produkty podľa noriem MIL-STD-810G a na stupeň krytia (IP) proti vode a prachu a vy si tak môžete byť istí, že váš produkt vydrží viac, než koľko na neho naložíte počas svojho bežného dňa v triede, sklade alebo na stavbe. MIL-STD-810 je skratka pre vojenský štandard, ktorý určuje metódy testovania odolných notebookov v rôznych podmienkach.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

NORMA MIL-STD-810

Aj keď je norma vyvinutá americkou armádou, MIL-STD-810 metodiku dnes používa mnoho komerčných výrobcov. Existuje niekoľko verzií  MIL-STD-810, avšak najbežnejšia a najpoužívanejšia v segmente notebookov je MIL-STD-810G. V rámci odvetvia notebookov sa na charakterizáciu odolnosti obchodných notebookov používajú tri marketingové kategórie: business rugged; fully rugged; ultra/extreme rugged. Aj keď tieto kategórie nie sú úplne definované, všeobecne sa oddeľujú počtom absolvovaných testov MIL-STD a závažnosťou testovacích parametrov. Testovanie produktov prebieha v certifikovaných testovacích laboratóriách, ktoré sú certifikované priamo vydavateľom štandardu.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

MIL-STD-810 A HODNOTENIE IPxx

Ďalšou skratkou, ktorá sa vyskytuje na odolných notebookoch, je kód „IP65“. Označuje schopnosť udržiavať pevné látky alebo kvapaliny mimo zraniteľných vnútorných častí notebooku. Prvé číslo po „IP“ je mierou kvality ochrany pred prachom (pevnými látkami) - 1 je najnižšia a 6 najvyššia. Druhé číslo ukazuje úroveň ochrany, ktorú má zariadenie pred vodou (kvapalinami) - 1 je najnižšia a 8 najvyššia. Zariadenie s hodnotením IP68 má najvyššiu ochranu pred prachom a vodou a môže prežiť aj ponorenie do vody hlbšej ako 1 meter.

Notebooky vzhľadom na konštrukciu najčastejšie spĺňajú hodnotenie IP65. Normy IP sú vyvíjané Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou, takže nie sú súčasťou štandardov MIL-STD-810G. Teda to, že váš odolný notebook spĺňa štandardy MIL-STD-810, ešte neznamená, že je úplne vodotesný. Pri výbere odolného tabletu alebo notebooku skontrolujte vojenské normy a hodnotenie ochrany proti

AKÉ TESTY MUSIA "PREŽIŤ" ODOLNÉ NOTEBOOKY ACER

MIL-STD-810G obsahuje rôzne testy na odolnosť voči tlaku, vysokej teplote, nízkej teplote, vlhkosti, plesniam, prachu, výbušnosti, ponoreniu, akustickému hluku, otrasom, pyrošoku, kyslému prostrediu, streľbe, dopadu z výšky, vplyvu magnetického poľa a pod. Testovaný produkt nemusí absolvovať všetkých 29 skúšok a testovaní, ale vyberá sa súbor testov, ktoré sa vykonajú na základe toho, kde je predpokladané využitie testovanej technológie.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

ENDURO - odolné zariadenia

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Teplota

Testované, aby bol zaručený výkon v rozsahu teplôt od -32°C po dobu viac ako 48 hodín a až 65°C počas viac ako 4 hodín.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Dážď

Zariadenia sú testované na vystavenie dažďu tak, že sa postriekajú vodou z určitej výšky a následne sa zisťuje, či nie sú poškodené.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vlhkosť

Testované zariadenia sú za dobu 24 hodín vystavené cyklom vlhkosti v rozsahu od 58% do 88%.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vibrácie

Aby sa zaručil riadny výkon, sú zariadenia testované simuláciou 1 600 km jazdy terénom, pri ktorej dochádza ku všetkým úrovniam nárazov a vibrácií.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Pád

Zariadenie je testované tak, aby sa nasimulovali situácie, kedy je náhodne pustené, napríklad pri skladaní z police alebo na tvrdý povrch pri manipulácii.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Piesok a prach

Zariadenia a ich súčasti sú testované na odolnosť pri vystavení suchému, vanúcemu piesku i na to, ako dobre fungujú v prašných prostrediach.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Tlak

Zariadenia sú po dlhšie časové obdobie testované v prostrediach s nízkym tlakom, aby sa simulovala prepravu aj prevádzku v lietadle.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Slaná hmla

Test na slanú hmlu sa používa, aby sa určila účinnosť ochranného povrchu a úpravy. Zároveň sa tiež kontroluje účinok nánosov soli, ktoré sa dostanú ku vnútorným elektrickým komponentom.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Teplotný šok

Zariadenia sú testované, aby sa určila ich odolnosť voči rýchlym zmenám teploty medzi -21 ° C a 60 ° C.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

TravelMate - pracovné notebooky

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Teplota

Testované, aby bol zaručený výkon v rozsahu teplôt od -32°C do 49°C počas viac ako 8 hodín.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Dážď

Zariadenia sú testované na vystavenie dažďu tak, že sa postriekajú vodou z určitej výšky a následne sa zisťuje, či nie sú poškodené.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vlhkosť

Testované zariadenia sú za dobu 24 hodín vystavené cyklom vlhkosti v rozsahu od 58% do 88%.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vibrácie

Zariadenie prechádzajú vibračným testovaním, aby sa zaručilo, že všetky materiály vydržia prepravu a manipuláciu.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Pád

Zariadenia sú 26-krát pustené z výšky 122 cm na všetky rohy, boky a panely na 5 cm hrubý povrch z preglejky. Po každom páde sa skontroluje, či sú zariadenia poškodené.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Chromebook - práca a štúdium

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Teplota

Testované, aby bol zaručený výkon v rozsahu teplôt od -32°C do 49°C počas viac ako 8 hodín.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Dážď

Zariadenia sú testované na vystavenie dažďu tak, že sa postriekajú vodou z určitej výšky a následne sa zisťuje, či nie sú poškodené.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vlhkosť

Testované zariadenia sú za dobu 24 hodín vystavené cyklom vlhkosti v rozsahu od 58% do 88%.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vibrácie

Zariadenie prechádzajú vibračným testovaním, aby sa zaručilo, že všetky materiály vydržia prepravu a manipuláciu.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Pád

Zariadenia sú 26-krát pustené z výšky 122 cm na všetky rohy, boky a panely na 5 cm hrubý povrch z preglejky. Po každom páde sa skontroluje, či sú zariadenia poškodené.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Piesok a prach

Zariadenia a ich súčasti sú testované na odolnosť pri vystavení suchému, vanúcemu piesku i na to, ako dobre fungujú v prašných prostrediach.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vysoká teplota

Aby sa overila bezpečnosť, výkon a integrita zariadení v prostrediach s vysokými teplotami, sú zariadenia päťkrát po dobu 24 hodín vystavená väčším než obvyklým okolitým teplotám (60 ° C).

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Nárazy

Zariadenia sú vystavené fyzickým nárazom, ku ktorým môže dôjsť pri manipulácii, preprave alebo práci v priebehu celej ich životnosti. Zariadenie sa testujú v zapnutom i vypnutom stave a aby sa vyskúšala štrukturálne integrita zariadení, dostanú celkom 18 nárazov.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Nízky tlak

Zariadenia sú po dlhšie časové obdobie testovaná v prostrediach s nízkym tlakom, aby sa simulovala preprava aj prevádzku v lietadle.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Slnečné žiarenie

Testovaná zariadenia sú v štyroch 24-hodinových cykloch vystavená priamemu slnečnému svetlu.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Veriton - komerčné stolné počítače

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Teplota

estovaná schopnosť fungovať pri teplotách od -32°C do 49°C a tiež v neprevádzkovom stave pri teplotách až -51°C a až 60°C.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Piesok a prach

Zariadenia a ich súčasti sú testované na odolnosť pri vystavení suchému, vanúcemu piesku i na to, ako dobre fungujú v prašných prostrediach.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vlhkosť

Testované zariadenia sú vystavené teplotám v rozsahu od 30°C do 60°C pri relatívnej vlhkosti 95%.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Vibrácie

Zariadenie prechádzajú vibračným testovaním, aby sa zaručilo, že všetky materiály vydržia prepravu a manipuláciu.

Odolné notebooky ACER - MIL-STD-810g

Pád

Zabalená zariadenia sú 26-krát pustené z výšky 76 cm na všetky rohy, boky a panely na 5 cm hrubý povrch z preglejky. Po každom páde sa skontroluje, či sú zariadenia nejako poškodené.