Projektory ACER na krátku vzdialenosť 9 produktov

Akákoľvek miestnosť, akákoľvek veľkosť

Zanechajte dojem v každom pracovnom priestore prostredníctvom veľkého škálovateľného obrazu spájajúceho ľudí na každom pracovisku i mimo neho, ktorý zabezpečia projektory ACER na krátku projekčnú vzdialenosť.

Zobraziť popis